Manchuin Abú! Irish GCSE success

Manchuin Abú! Irish GCSE success

Manchester students successful in Irish GCSE

Christy Evans tells us about the Manchester students who campaigned to be allowed to sit GCSE examinations in Irish or ‘as Gaeilge

Chuir sé gliondar ar mo chroí nuair a chríochnaigh grúpa mhic léinn an GCSE i nGaeilge le gairid. Tá an GCSE i nGaeilge curtha i gcrich ag triúr i Manchuin.

Is é seo an chéad uair le fada an lá a raibh cead ag duine ar bith an scrúdú a dhéanamh anseo i Sasana. Rinne Ged Ferguson, Ronan MacGabhann agus Lynda Reynolds an scrúdú tar éis feachtais láidir a bhí eagraithe ag Coláiste na nGael (www.colaiste-nangael.com) ag an Bord Scrúdaithe CCEA i mBéal Feirste a áitiú an scrúdú a bheith ar fáil anseo i Sasana.

Tá na mic léinn uilig ina mbaill de MILG (Manchester Irish Language Group) a thagann le chéile go rialta i gClub Naomh Kentigern i Manchuin (www.milg.org.uk).

Manchuin Abú! Irish GCSE success
Ronan MacGabhann

Tá ról tábhachtach ag Coláiste Loreto i Manchuin freisin mar thoiligh siad a bheidh in a ionad scrúdaithe oifigiúil do na mic léinn agus bhí gach rud cóirithe acu don scrúdú. Tá ranganna saor in aisce le fáil ar gach leibhéal, gach Máirt i Manchuin. Tosóidh an chéad téarma eile ar an 6ú Meán Fómhair.

Ádh mór do na mic léinn! D’obraigh siad go dian agus tá siad ag tnúth le torthaí maithe i Mí Lúnasa!

Tá súil againn go mbeidh i bhfad níos mó iontrálaithe againn as seo amach.


I was delighted when a group of students completed their GCSE in Irish recently. The GCSE has recently been undertaken by three Manchester students.

This is the first time for many years that any students have been permitted to sit the examination here in England. Ged Ferguson, Ronan MacGabhann and Lynda Reynolds completed the examination following an extended campaign by Coláiste na nGael (www.colaiste-nangael.com) to persuade the examination Board CCEA to make the examination available to students here in England.

The students are all members of MILG (Manchester Irish Language Group) that meets regularly at St Kentigern’s Irish Centre in Manchester (www.milg.org.uk).

Loreto College Manchester has also played an important role in agreeing to be the official examination centre for the students and in organising everything for the examination itself. Irish language classes are available free at all levels every Tuesday in Manchester. The new term begins on 6 September.

The best of luck to the students! They have worked conscientiously and are looking forward to good results in August!

We hope to have even more entrants in the future.

COMMENTS (0)

Sign in or create your account to join the discussion

Register now to keep up to date with all the latest:

  • Irish News
  • Sport
  • Community and Entertainment

Sign up to our Newsletter to be in with a chance to win a snazzy iPad and for all the latest...

  • Email updates
  • Regular features
  • Competitions and give aways