As Gaeilge: Ár Sochaí Ilchreideamh

Irish Language Column Gaeilge ar Sochai Ilchreideamh
Dublin Central Mission Methodist Church

Christy Evans is fascinated by Ireland’s Methodist heritage

Is sochaí ilchreideamhach é, Éire, ach ba shochaí ilchreideamhach é i gcónaí. Mar shampla, tháinig an Modhachas go hÉirean fadó fadó. Is mionlach creidimh é ach tá ceangail stairiúil idir an Modhachas agus an Ghaeilge. Bhí mé i mBaile Átha Cliath le déanaí agus chuaigh mé go dtí an Dublin Central Mission i lár na cathrach Bhuail mé le Katie Hughes, Meitidisteach agus Gaeilgeoir.

Deir sí: “Tháinig John Wesley go hÉireann den chéad uair ar an 9ú Lúnasa 1747 chun bheith i gceannas ar sheirbhís in Eaglais Mhuire i mBaile Átha Cliath an lár dár gcionn. Tar éis an chéad chuairt, tháinig Wesley ar ais fiche uair idir 1747 agus 1789 chun seanmóireacht a dhéanamh os comhair na mílte daoine agus chun lucht leanúna mór a bhunú ar fud na tíre”.

Irish Language Column Gaeilge ar Sochai Ilchreideamh
John Wesley

D’oscail an chéad eaglais Mhodhach in Éirinn i Sráid Whitefriar a doirse sa bhliain 1752. Mhúin an Modhachas i nGaeilge agus thug siad tacaíocht chun Conradh na Gaeilge ar dtús.

Sa lá atá inniu ann, tá tuairim 59,000 ball san Eaglais Mhodhach a bhfuil an chuid is mó acu ina gcónaí i mBaile Átha Cliath agus sna Naoi Contae. Tá 238 eaglais ann agus 125 ministéir ag freastail orthu. Deir Katie Hughes “An bhfuil suim agat san eaglais Mhodhach? Bígí linn – beadh fáilte ‘s fiche romhat!” (Tá an Ghaeilge ag méadú sa Bhreatain arís. Tá cúrsa Gaeilge ar siúl ag Lewisham Irish Centre i Meán Fómhair.

Beidh Lá Gaelach ar siúl i Leicester ar an 30ú Meán Fómhair, chomh maith. Déan teaghmháil le ancolaiste@aol.com le sonraí uilig).

Irish Language Column Gaeilge ar Sochai Ilchreideamh


Ireland is a thoroughly multi-faith society, but I’d argue that it always has been. Let’s just take a quick look at our Methodist heritage. Methodism is woven into our common history, and they were early advocates for the Irish language. I was in Dublin recently and I went to Methodist HQ – the Central Dublin Mission. I met with Katie Hughes who is proudly Irish, a Methodist and an Irish speaker.

She told me the story of her religion: “John Wesley, our founder, came to Ireland for the first time on the 9th of August 1747. He gave his first sermon in Dublin the following day. John Wesley returned another twenty times between 1747 and 1789 to preach to his followers in every part of the country”.

The first designated Methodist Church opened its doors in Whitefriar Street in Dublin in 1752. From the outset, Methodism preached in Irish and was supportive, in the early days at least, of the Gaelic League.

Today, there are about 59,000 Irish Methodists, mostly in Greater Dublin and across the nine counties of Ulster. There are currently 238 churches and about 125 ministers. Katie Hughes was a friendly guide and she stressed that people of all kinds are welcome to find out more about Ireland’s Methodist heritage. (Allow me to tell you about events coming up in September.

There will be an Irish Language Day in Leicester on the 30th of September. Irish classes for beginners and intermediate students also resume in September at Lewisham Irish Centre. For more information, contact ancolaiste@aol.com).


You may also be interested in:

Galway World War two nurse celebrates 100th birthday

Register now to keep up to date with all the latest:

  • Irish News
  • Sport
  • Community and Entertainment

Sign up to our Newsletter to be in with a chance to win a snazzy iPad and for all the latest...

  • Email updates
  • Regular features
  • Competitions and give aways