As Gaeilge: Lewisham – Bígí Linn!

Gaeilge Lewisham Bigi Linn
Michelle Brennan and Kathryn Scannell

Christy Evans makes friends at the Lewisham Irish Centre

Bhuail mé le daoine cairdiúla ag Lewisham Irish Centre le gairid. Bhuail mé le Michelle Brennan as Corcaigh agus Kathryn Scannell ad Contae Luimní. Is múinteoirí Gaeilge iad. Mhúin Michelle i Lewisham ach ar an drochuair, beidh sí ag dul abhaile go luath.

Deir Michelle “Tá an Ghaeilge ag méadú sa Bhreatain agus in ár dtír féin. Tá méid na daltaí a múintear trí Gaeilge méadaithe ó bhliain go bliain.

I 1997, ní raibh ach 24,000 dalta i scoileanna ar fud na hÉireann. I 2017, tá níos mó 51,000 dalta in Éirinn”. Tá an t-éileamh mór go hairithe sna Sé Contaetha agus sna bailte móra. Tá TG4 rathúil agus tá níos mó leabhar, le hamhráin, drámaí agus scannáin i nGaeilge chomh maith. Conas a tharla go bhfuil dearcadh chomh dearfach ar an nGaeilge anois? Is múinteoir nua i Lewisham í, Kathryn Scannell.

Deir sí “Bhuel, tá ar sochaí ag athrú. Tháinig daoine ó thíortha eile ag labhairt teangacha éagsúla. Mar sin, táimid níos bródúla as ár dteanga dhúchais. Tá an slí gur múineadh an Ghaeilge níos fearr i scoileanna anois, freisin. Bíonn mórán eagraíochta in Éirinn agus sa Bhreatain ag cabhrú chun teanga gréasán a dhéanamh. D’ainneoin fadhbanna, tá ár dteanga ar ais le díograis. Bígí linn i Lewisham!”

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar an nGaeilge i Lewisham, nó ar fud na tire, déan teagmháil le ancolaiste@aol.com


Gaeilge Lewisham Bigi Linn

I met two wonderful teachers at the Lewisham Irish Centre in London recently. Michelle Brennan is from Cork and Kathryn Scannell is from County Limerick. Michelle has taught Irish in Lewisham for a while. Unfortunately for us, she is going home to help meet the rising demand for Irish teachers.

She told me “Irish is growing in Britain and in Ireland. The number of school students being taught through Irish is increasing year on year.

In 1997, there were 24,000 pupils in Ireland studying everything through Irish. Now, the number is over 51,000”. The demand for Irish is especially high in Ireland’s cities and larger towns. Meanwhile, TG4, the Irish language television channel, has been a surprise success, and there are many new books, plays and films in Irish. I asked Kathryn Scannell, the new Irish teacher at Lewisham Irish Centre, why the situation has improved so much.

“Well”, she paused, “I think it’s because Irish society is changing. People from other countries have brought their languages to Ireland. As a result, Irish people are becoming prouder of their own native language. I also think that Irish is taught much better now than perhaps it was in the past. Irish speakers in Ireland and in Britain are linking up, and Irish is becoming a ‘network’ or ‘friendship’ language. Everyone is welcome to join our classes in Lewisham!”

To find out more about Kathryn Scannell’s Irish classes in Lewisham, contact ancolaiste@aol.com

COMMENTS (0)

Sign in or create your account to join the discussion

Register now to keep up to date with all the latest:

  • Irish News
  • Sport
  • Community and Entertainment

Sign up to our Newsletter to be in with a chance to win a snazzy iPad and for all the latest...

  • Email updates
  • Regular features
  • Competitions and give aways