Beidh Aonach Amárach

Beidh Aonach Amarach
Sona , Peter and Conor Fox from Foxford, Co Mayo braving the rain to play a few tunes during the Fleadh 2016 in Ennis on Wednesday. Photograph by Eamon Ward

Christy Evans reports from the concerts, plays, competitions and dances at the All-Ireland Fleadh in County Clare

Bhí mé in Inis, Contae an Chláir le gairid. Bhí Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl ann. Is é Fleadh Cheoil na hÉireann an ócáid is tábhachtaí san fhéilire de cheol traidisiúnta. Deir Patrick Morrison ó Chomhaltas Ceoltóirí Éireann sa Bhreatain

“Is é an Fleadh an t-ardán is fearr an domhain. Tagann rogha na n-amhránaithe, na gceoltóírí agus na Gaeilgeoirí ó gach cúinne den domhan chun casadh ar a cheile”.

Beidh Aonach Amarach

Bhi a lán amhránaithe sean-nós in Inis. Bhí Marianne McAleer as Somerset, Jim McElhone as Glasgow, Bruce Scott as Liverpool agus Meibh Campbell agus an Dochtúir Muhammad- Al-Hussaini as Londain ann. Chuala mé iad agus bhí siad go léir ar fheabhas.

Is baile cairdiúil agus stairiúil é, Inis. Bhi sé dubh le daoine ach bhí atmasféar thar barr ann. I rith na seachtaine bhí mórán léachtaí as Gaeilge, agus ceolchoirmeacha iontacha i nGaeilge amhráin. Bhí taispeántas taibhseach stairiúil in Inis darb ainm ‘1916: Seachtar Fear, Seacht Lá’.

Beidh Aonach Amarach
Michal and young Anna Stamiroski of the Ennis Polish Community taking part in the opening Parade at Fleadh 2016 in Ennis. Photograph by Eamon Ward

Bhí 5,000 duine ann. Bhí aisteoirí agus ceoltóirí ann agus bhí sé mórthaibhseach, spiagach agus tochtmhar. Bhí Fleadh Cheoil na hÉireann in Inis ar fheabhas ar fad.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar cheoil na hÉireann nó ar an nGaeilge, déan teagmháil le ancolaiste@aol.com

Beidh Aonach Amarach


The All-Ireland Fleadh was in full swing in Ennis, County Clare recently. The Fleadh is easily the most important event in the Irish cultural calendar. Patrick Morrison of Comhaltas Ceoltóiri Éireann in Britain explains

“The Fleadh is the global showcase for our music. Once a year, the best singers, musicians and Irish speakers from every corner of the the world meet up”.

Beidh Aonach Amarach
President Michael D Higgins with MichÈal ” Riabhaigh, Fleadh Chairman meeting people at the official opening of Fleadh 2016 in Ennis , Co Clare on Sunday. Photograph by Eamon Ward

There was a wealth of Irish language singers at the Fleadh this year, including Marianne McAleer from Somerset, Jim McElhone from Glasgow, Bruce Scott from Liverpool and Meibh Campbell and Dr Muhammad-Al-Hussaini from London. I heard them all in competition, and all exhibited a very high standard.

Ennis is a friendly and historic base for the Fleadh. It was thronged with people but the atmosphere remained easy-going and happy. During the week there was a selection of plays, Irish language lectures and concerts of Irish language song. One highlight was the huge historical pageant ‘1916: Seven Men, Seven Days’.

Beidh Aonach Amarach
The Tulla Road Ceili Band performing at the Fleadh 2016 F·ilti˙ at Cois na hAbhanna, Ennis. Photograph by Eamnon Ward

The audience of 5,000 found the pageant spectacular, poignant and moving. The All-ireland Fleadh in Ennis was a great experience.

To find out more about our music or the Irish language, contact ancolaiste@aol.com

COMMENTS (0)

Sign in or create your account to join the discussion

Register now to keep up to date with all the latest:

  • Irish News
  • Sport
  • Community and Entertainment

Sign up to our Newsletter to be in with a chance to win a snazzy iPad and for all the latest...

  • Email updates
  • Regular features
  • Competitions and give aways